fbpx

Teknologji Ushqimore

PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI TEKNOLOGJIA USHQIMORE – BACHELOR 2019-2022
PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI TEKNOLOGJIA USHQIMORE – BACHELOR 

Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë

Viti i Parë – Semestri i parë
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Hyrje në teknologjinë e ushqimit 2+2 6 O
2 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2+2 5 O
3 Matematikë 2+2 5 O
4 Biologji 2+2 5 O
5 Lëndët e para më origjinë bimore 2+2 5 O
6 Bazat e ekonomisë 2+1 4 Z
7 Proceset e Fermentimit 2+1 4 Z
Total 12/11 30 5/1
Semestri II
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Ekologji 2+2 5 O
2 Teknologjia e drithërave 2+2 5 O
3 Përpunimi i ushqimit me prejardhje bimore 2+2 5 O
4 Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena 2+2 6 O
5 Gjuhë angleze 2+0 4 O
6 Teknologji informacioni 2+1 5 Z
7 Mbrojtja e ushqimit 2+1 5 Z
Total 12/9 30 5/1

Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt

Viti i Dytë – Semestri i III
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Proceset themelore në teknologjinë ushqimore 2+2 5 O
2 Teknologjia e përpunimit të Frutave-perimeve 2+2 5 O
3 Kimia organike 2+2 5 O
4 Bazat e metodës instrumentale 2+1 5 O
5 Teknologjia e pijeve alkoolike dhe venës 2+2 5 O
6 Enzimologji Ushqimore 2+2 5 Z
7 Bazat e transmetimit të nxehtësisë, masës & lëvizjes ne industrinë ushqimore 2+2 5 Z
Total 12/11 30 5/1
Semestri i IV
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Biokimia 2+2 5 O
2 Kimia ushqimore 2+2 5 O
3 Teknologjia për përfitimin e maltit 2+1 5 O
4 Teknologjia për përpunimin e qumështit 2+1 5 O
5 Kimi Analitike 2+2 5 O
6 Teknologjia e produkteve të pjekjes 2+1 5 Z
7 Bio Prodhimet 2+1 5 Z
Total 12/9 30 5/1

Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë

Viti i Tretë – Semestri i V
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Bazat e toksikologjisë 2+2 6 O
2 Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut 2+2 5 O
3 Bioteknologji ushqimore 2+2 5 O
4 Gjenetikë dhe mikrobiologji 2+2 5 O
5 Teknologjia e përpunimit e ujit të pijshëm 2+1 5 O
6 Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore 2+1 4 Z
7 Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë në industrinë ushqimore 2+1 4 Z
Total 12/10 30 5/1
Semestri i VI
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Teknologjia e prodhimit të birrës 2+2 6 O
2 Mbrojtja e prodhimeve bimore 2+2 5 O
3 Ekonomia dhe drejtimi i biznesit ushqimor 2+1 5 O
4 Teknologjia e përpunimit të  mishit 2+2 5 O
5 Provim formimi 2+0 4 O
6 Bioteknologjia dhe mbrojtja e ambientit 2+1 5 Z
7 Praktikë profesionale 2+1 5 Z
Total 12/8 30 5/1
Translate »