fbpx

Statistikat – Fakulteti i Agrobiznesit

Departamenti – Baçelor
 
F
M
Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimor
 
67
128
195
Agromjedis dhe Agroekologji
 
71
152
223
Teknologj Ushqimore
 
160
143
303
 
Gjithsej sipas gjinisë
298
423
721
Departamenti – baçëlor
F
M
Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimorë
36
31
67
Agromjedisi dhe Agroekologjia
19
27
46
Teknologji ushqimore
67
28
95
Gjithsej sipas gjinisë
122
86
208

Translate »