Rezultatet e Provimit TPB

Rezultatet e provimit për vitin 2019

Viti i parë

Viti i dytë

Viti i tretë