fbpx

Rezultatet e kolokviumeve

Rezultatet e kolokviumeve për vitin akademik 2018-2019

VITI I

Semestri i parë
Semestri i dytë

Viti II

Semestri i tretë
Semestri i katërt

Viti III

Semestri i pestë
Semestri i gjashtë

Translate »