fbpx

Vendimet e Fakultetit të Agrobiznesit

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Translate »