fbpx

Koordinatorët e Konferencës

KOORDINATOR:

  • Prof. Ass. Dr. Petrit Nimani                           petrit.nimani@unhz.eu

ZËVENDËS KOORDINATORËT:                                                                        

  • Prof. Asoc. Ma. Hysen Nimani                      hysen.nimani@unhz.eu
  • Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku                             orhan.ceku@unhz.eu

Për çfarëdo pyetje në lidhje me konferencën, ju lutem kontaktoni cilindo nga koordinatorët e mësipërm.

Kontakti: icla@unz.eu

Translate »