fbpx

Fushat dhe objektivat

ICLA 2020 – Konferenca e 2-të Ndërkombëtare në Drejtësi dhe Arte, synon të bashkojë shkencëtarët e shquar akademikë, hulumtuesit dhe profesorët studiues për të shkëmbyer dhe ndarë eksperiencat e tyre dhe rezultatet e hulumtimeve në të gjitha aspektet e Drejtësisë dhe Artit. Gjithashtu, paraqet një platformë kryesore ndërdisiplinore për studiuesit, praktikantët dhe edukatorët për të prezantuar dhe diskutuar inovacionet e fundit, trendët dhe problematikat, si dhe sfidat që hasen në praktikë dhe zgjidhjet e ndërmarra në fushën e Drejtësisë dhe Artit. 

Translate »