fbpx

Feriz Kelmendi

Mirëmbajtës Teknik

Biography

Email: feriz.kelmendi@unhz.eu

Ndërtesa e Fakultetit Juridik

Translate »