ORARI I KONSULTIMEVE

FAKULTETI I BIZNESIT

ORARI I KONSULTIMEVE TË STAFIT AKADEMIK TË RREGULLT

VITI AKADEMIK: 2019/20

Nr.Mesimdhenesi-jaDita e konsultimeveOra e konsultimeveVërejtje
Prof.asoc.Dr. Halit ShabaniE marte E merkure10:00-11:00 10:00-11:00
Prof.asoc.Dr. Ibish MazrekuE merkure E ejte13:00-14:00 15:00-16:00
Prof.asoc.Dr. Vehbi RamajE marte E merkure10:30-11:30 10:30-11:30
Prof.asoc.Dr. Husnija BibuljicaE marte E merkure10:00-11:00 13:00-14:00
Prof.asoc.Dr. Baki KoleciE marte E ejte13:00-14:00 13:00-14:00
Prof.asoc.Dr. Edmond BeqiriE mekure E ejte09:30-10:30 11:00-12:00
Prof.asoc.Dr. Florin PeciE marte E ejte12:30-13:30 12:30-13:30
Prof.asoc.Dr. Vehbi Miftari


Nuk ka dorzu orar te konsultimeve
Prof.asoc.Dr.Bedri Statovci


Nuk ka dorzu orar te konsultimeve
Prof.ass.Dr. Ibrahim KrasniqiE ejte E premte12:00-13:00 12:00-13:00
Prof.ass.Dr.Theranda BeqiriE marte E merkure11:30-12:30 12:10-13:10
Prof.ass.Dr. Suada DjogovicE hane E merkure11:00-12:00 11:00-12:00

Prodekani për mësim dhe qështje akademike:

Prof.asoc.Dr. Vehbi Ramaj

Please follow and like us: