fbpx

Vendimet e Fakultetit të Biznesit

 

 

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Vendim
3610
03.12.2019
Vendimi për mentor
3615
18.04.2019
Vendimi për mentor
3616
18.04.2019
Vendim për temen e diplomës
80
15.01.2020
Suspendim i përkohshëm
81
15.01.2020
Zëvëndesim i K.K për diplomim
83
15.01.2020
Lejohet kthimi i statusit së studentit
82
15.01.2020
Mobilitet ndërkombëtar
94
15.01.2020
Vazhdim i temës së diplomës
144
22.01.2020
Zëvëndësohet k.k për mbrotjen e temës
211
24.01.2020
Zëvëndësohet k.k për mbrotjen e temës
212
24.01.2020
Vendim për temën e diplomës
232
28.1.2020
Vendim për temën e diplomës
238
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
239
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
240
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
241
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
242
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
243
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
244
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
245
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
246
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
247
29.01.2020
Vendim për temën e diplomës
278
03.02.2020
Vendim për temën e diplomës
281
03.02.2020
Ndryshim mbiemri
298
04.02.2020
Vendim për temën e diplomës
301
04.02.2020
Vendim për afatin e Janarit
312
05.02.2020
Vendim për temën e diplomës
321
06.02.2020
 
 

 

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Komisioni vlerësues
3565
29.11.2019
Shtyhet afati për diplomim
3566
29.11.2019
Komision për konkurs
3567
14.11.2019
Komision për konkurs
3568
14.11.2019
Raporti i komisionit
157
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
157
25.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
159
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
160
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
161
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
162
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
163
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
164
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
165
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
166
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
167
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
168
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
169
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
170
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
171
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
172
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
173
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
174
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
175
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
176
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
177
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
178
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
179
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
180
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
181
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
182
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
183
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
184
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
185
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
186
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
187
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
188
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
189
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
190
22.01.2020
Vendim për vlerësim të temës së masterit
191
22.01.2020
Knowledge International Journa and International Journal Monte
215
24.01.2020
Vendim për raport
3397
13.11.2019
Pasqyra e notave
97
15.01.2020
Pasqyra e notave
98
15.01.2020
Masa Disiplinore
322
06.02.2020
 
331
10.02.2020
Ariana Gashi
2188
04.11.2021
Komisioni Vleresues
2196
05.11.2021
Keshilli i Fakultetit
Propozim-Vendim për angazhimin e bashkëpunëtoreve të jashtëm në F. Biznesit gjuhen Boshnjake- Halit Shabani
2879
09.11.2022
Keshilli i Fakultetit
 
 
 
 
 
 
 
 
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Ermira Hajdari
3495
25.11.2019
Vendim-form.Komis.stud.F.Biznesit(K)
2108
28.10.2021
Translate »