fbpx

Statistikat e studentëve në fakultetin e biznesit

STATISTIKAT E STUDENTËVE NË FAKULTETIN E BIZNESIT

STUDIMET BACHELOR,

Menaxhim biznesi

Studentët e pranuar në tre vitet e fundit  

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
87
82
169
2020/2021
74
87
161
2019/2020
/
/
/
Totali
161
169
330

Menaxhim biznesi, Gjuhë boshnjake

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
12
18
30
2020/2021
18
27
45
2019/2020
/
/
/
Totali
30
45
75

STUDIMET MASTER

Menaxhim biznesi, MSc

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
66
46
112
2020/2021
73
47
120
2019/2020
/
/
/
Totali
139
93
232

Menaxhim biznesi, MSc, Gjuhë boshnjake

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
11
17
28
2020/2021
15
14
29
2019/2020
/
/
/
Totali
26
31
57

Menaxhimi i burimeve njerëzore, MSc

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
53
25
78
2020/2021
33
17
50
2018/2019
35
16
51
Totali
121
58
179

Të diplomuarit në Menaxhim të burimeve njerëzore, MSc

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
9
6
15
2020/2021
27
9
36
2018/2019
11
34
45
Totali
47
49
96

Informatikë biznesi, MSc

Viti
Femra
Meshkuj
Totali
2021/2022
21
34
55
Totali
21
34
55
Translate »