fbpx

Administrativ Kushtetues – Master

Program i studimeve për departamentin Kushtetues Administrativ –  Master

Për këtë program nuk organizohen ligjerata dhe nuk është aktiv!

SEMESTRI I Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta Kushtetuese pozitive 3 1 6
2 O Gjyqësia Kushtetuese 2 1 5
3 O Akti Administrativ 2 1 5
4 O Klinika Administrative 2 1 5
5 Z Teoria dhe Praktika Parlamentare 2 0 3
6 Z Sistemet  Elektorale 2 0 3
SEMESTRI I Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
 1 O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor 2 1 5
 2 O Kontrolli administrativ 3 1 6
 3 O E Drejta Kushtetuese Krahasimore 2 1 5
 4 Z Klinika Kushtetuese 2 0 3
 5 Z Kontrolli gjyqësor i punës së administratës 2 0 3
 6 Z Pergjegjsia politike e titullareve te administrates 2 0 3
 7 Z Lidershipi në Politikat Publike 2 0 3
                     Teza e masterit-PUNIM I DIPLOMES 17
Totali 60   ECTS

 

Translate »