fbpx

Vendimet e Fakultetit Juridik

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendim për bashkëpunetor te jashtem në Fakultetin Juridik
1218
27.10.2021
Raporti i komisionit vlersues për angazhimin e bashkpunetoreve te jashtem për ushtrime-E drejta Nderkombetare
1191
20.10.2021
Raporti i komisionit vlersues për angazhim bashkpunetorve te jashtem
1190
20.10.2021
Raporti i komisionit vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorve të jashtëm F.J -Penale
1188
20.10.2021
Raporti i komisionit vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorve të jashtëm F.J
1187
20.10.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Translate »