fbpx

Anëtarët e TK-së -J-

Alberim Mujaj
Kryesues i Trupës Këshilldhënese
CV
Toger Policia e Kosovës
Venera Gashi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Avokat
Ylli Mekaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Noter
Sanije Seferi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Prokurore
Ganimete Puka
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Gjyqtare
Vegim Maloku
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Avokat
Lendita Berisha
Anëtar i Trupës Këshillëdhënëse
[email protected]
CV
Oda e Avokateve të Kosovës
Zenel Hasanaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected],
[email protected]
CV
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës
Arsim Avdijaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Noter
Berat Gega
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
Përfaqësues i këshillit të studentëve
Edona Ahmetaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
[email protected]
CV
NCSC
Translate »