fbpx

Anëtarët e TK-së -J-

Alberim Mujaj
Kryesues i Trupës Këshilldhënese
CV
Toger Policia e Kosovës
Venera Gashi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
gashi.venera@gmail.com
CV
Avokat
Ylli Mekaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
yllimekaj@hotmail.com
CV
Noter
Sanije Seferi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
sano_seferi@hotmail.com
CV
Prokurore
Ganimete Puka
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
ganimete.puka@rks-gov.net
CV
Gjyqtare
Vegim Maloku
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
vegimmaloku@hotmail.com
CV
Avokat
Lendita Berisha
Anëtar i Trupës Këshillëdhënëse
lenda_04@hotmail.com
CV
Oda e Avokateve të Kosovës
Zenel Hasanaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
neli_pe@hotmail.com,
neli_peja@hotmail.com
CV
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës
Arsim Avdijaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
avdijaj_a@yahoo.com
CV
Noter
Berat Gega
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
berat.gegaj@unhz.eu
CV
Përfaqësues i këshillit të studentëve
Edona Ahmetaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
eahmetaj@ncsc-ks.org
CV
NCSC
Translate »