fbpx
ORARI I KONSULTIMEVE ME STUDENTË

ORARI I KONSULTIMEVE ME STUDENTË

Nr.
Emri dhe mbiemri
Lënda
Orari i konsultimeve
1
Prof.Asoc.Dr.Baki Koleci
Fakulteti MTH – gjuha boshnjake Fakulteti i Biznesit KF
E enjte 11:00 – 13:00
E marte 13:00 – !5:00
2
Prof.Asoc.Dr.Sabiha Shala

E hëne 11:00- 12:00 E mërkure 10:00 – 11:00
3
Prof.Asoc.Dr.Gani Asllani
Politika Ekonomike (viti i II, semestri i IV) Financa dhe e drejta financiare (V i III, semestri i VI) Qeverisja e Korporatave (viti i IV, semestri i VIII) E drejta tatimore dhe buxhetore(viti i IV, semestri i VIII)
E marte: 12:00 – 12:45 E mërkure: 14:30-15:15 E marte: 13:00 – 13:45 E mërkure: 15:30-16:15
4
Prof.Asoc.Dr.Kolë Krasniqi

E mërkure 14:00 – 15:00 E enjte 13:00 – 14:00
5
Prof.Ass.Dr.Gjylbehare Murati

E mërkure 13:00 – 14:00 E enjte 13:00 – 14:00
6
Prof.Ass.Dr. Avdullah Robaj
a)E drejta e Punës, b). E drejta Procedurale Administrative. a). E drejta Sociale, b). E drejta Kushtetuese Pozitive
E hëne 14:00 – 15:00
E mërkure 14:30 – 15:30
7
Prof.Ass.Dr. Orhan Çeku
Kriminalistikë Viti i dytë (2), semestri i katër (4) Viktimologjia
E hëne: 12:00 – 12:45 E hëne: 13:00 – 13:45

8
Prof.Ass.Dr. Petrit Nimani
E Drejta administrative (semestri IV)
  E Drejta admimistrative – Pjesa e posaçme (semestri VIII)

  E Mërkurë: 13:00 – 13:45
E Mërkurë -14:00 – 14:45
9
Msc.Gentiana Gega
Politika Ekonomike Financat dhe e drejta financiare
E marte 10:00 – 11:00 E enjte 11:00 – 12:00
10
Msc.Fatime Bamja

E Hene 09:00-10:00

E Merkure 09:00-10:00
Translate »