fbpx

Administrim Biznesi gjuhë boshnjake – Master

Program studija za departament Administriranje biznisa – Master

Prva godina – Prvi semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Metodologija naučno-istrazivačkog rada 3+2 10 O
2. Menadžerska ekonomija 3+2 10 O
3. Ekonomska politika EU 3+2 10 I
4. Organizacija i menadžment 3+2 10 I
UKUPNO 20 30

Studenti treba da se opredjele za jedan izborni predmet

Prva godina –Drugi semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Računovodstvo za menadžere 3+2 8 O
2. Avansirani strateški menadžment 3+2 8 O
3. Marketing za menadžere 3+2 7 O
4. Napredni finansijski menadžment 3+2 7 O
UKUPNO 20 30

Druga godina – Treći semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Upravljanje projektima 3+2 8 O
2. Preduzetnistvo 3+2 8 O
3. Savremene teorije organizacije 3+2 7 O
4. Izborni predmet 3+2 7 I
UKUPNO 20 30

Izborni predmeti

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Etika u biznisu 3+2 7 I
2. Pravo EU 3+2 7 I
3. Lideršip 3+2 7 I
4. Menadžment kvaliteta 3+2 7 I
5. Spajanje i kupovina biznisa 3+2 7 I

Druga godina – Četvrti semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Master tema / 30 O
UKUPNO 20 30

 

Translate »