fbpx

Administrim Biznesi gjuhë boshnjake – Bachelor

Program studija za departament Administriranje biznisa – Bachelor

Prva godina – Prvi semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Matematika u biznisu i ekonomija 2+2 6 O
2. Mikroekonomia 2+2 6 O
3. Pravo biznisa 2+2 6 O
4. Osnove menadžmenta 2+2 6 O
5. Osnove biznisa 2+2 6 O
UKUPNO 20 30

Prva godina – Drugi semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Informatika 2+2 6 O
2. Makroekonomija 2+2 6 O
3. Akademsko pisanje 2+2 6 O
4. Uvod u statistiku 2+2 6 O
5. Osnovi računovodstva 2+2 6 O
UKUPNO 20 30

Druga godina – Treći semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Ekonomija EU i  Kosova 2+2 6 O
2. Preduzetništvo 2+2 6 O
3. Korporativne finansije 2+2 6 O
4. Statističke analize 2+2 6 O
5. Osnove marketinga 2+2 6 O
UKUPNO 20 30

Druga godina – Četvrti semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Ekonometrija 2+2 6 O
2. Međunarodni biznis 2+2 6 O
3. Menadžment MSP 2+2 6 O
4. Tržište i finansijske institucije 2+2 6 O
5. Engleski jezik I 2+2 6 O
UKUPNO 20 30

Treća godina – Peti semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Upravljanje projektima 2+2 6 O
2. Biznis okoliš 2+2 6 O
3. Praktična nastava 0+4 6 O
4. Organizaciono ponašanje 2+2 6 I
5. Menadžment ljudskih resursa 2+2 6 I
6. Operacioni menadžment 2+2 6 I
7. Elektronski biznis 2+2 6 I
8. Revizija 2+2 6 I
9. Upravljanje bazom podataka 2+2 6 I
10. Engleski jezik II 2+2 6 I
  UKUPNO 20 30

Treća godina – Šesti semestar

Br. PREDMET ČAS ECTS OBA./IZB.
1. Takse i korporacije 2+2 6 O
2. Lideršip 2+2 6 O
3. Diplomski rad 2+2 12 O
4. Komunikacione sposobnosti 2+2 6 I
5. Menadzment rizika 2+2 6 I
6. Menadzment informacionih sis. 2+2 6 I
7. Regionalna ekonomija Evrope 2+2 6 I
8. Teorija savremene organizacije 2+2 6 I
  UKUPNO 20 30

 

Translate »