Afati i provimeve të nëntorit 2021
Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master se është hapur afati për paraqitje të provimeve në afatin e nëntorit 2021. Të gjithë studentët të cilët e kanë paraqitur...
Lexo më shumë!