fbpx
PSE DUHET TË ZGJIDHNI TË STUDIONI NË UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA” NË PEJË

PSE DUHET TË ZGJIDHNI TË STUDIONI NË UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA” NË PEJË

Universiteti “Haxhi Zeka” është një institucion i lartë, së fundmi i njohur dhe i dëshmuar për cilësinë e arsimit të dhe për angazhimin në zhvillimin e studentëve të tij. Ja pse studentët e ardhshëm duhet të zgjedhin të studiojnë në Fakultetet e Universitetit “Haxhi Zeka”:

1) Cilësia e arsimit: Fakultetet e Universitetit “Haxhi Zeka” ofrojnë programe të cilësi së lartë të akredituara, të dizajnuara për të përgatitur studentët për tregun e punës dhe për sfidat e shekullit të 21-të, aktualisht në nivelin bachellor dhe master.

2) Kurrikul me program të integruar: Mundësi e jashtëzakonshme e vetdizajnimit të diplomës dhe fitimit të shkadhitesivë sipas nevojave tuaja sipas modelit të heliksit të trefishtë.

3) Mundësi për mobiliet të brendshëm dhe ndërkombëtar: Bazuar në marrëveshjet më universitetit më të njohura evropiane dhe me projektet Erasmus.

4) Fakulteti i profesorëve të kualifikuar: Universiteti “Haxhi Zeka” mbështet nga një staf i kualifikuar të profesorëve dhe ekspertëve të fushave, të cilët ofrojnë njohuri të thella dhe përkushtim për zhvillimin e studentëve.

5) Mundësitë e avancuara të studimit: Fakultetet ofrojnë infrastrukturë moderne studimi, laboratorë të pajisur me teknologji të fundit, biblioteka të pasur dhe mundësi të shumta për praktikë dhe punësim pas studimeve.

6) Ndërthurja e teorisë me praktikën: Programe të dizajnuara për të përfshirë projektet e praktikës, vizitat e terrenit, etj, për të përgatitur studentët për sfidat e vërteta të tregut dinamik të punës.

7) Ndikimi në komunitetin lokal dhe global: Fakultetet e Universitetit “Haxhi Zeka” janë të përfshira në projekte dhe aktivitete që kanë ndikim në zhvillimin e komunitetit lokal dhe global, duke përgatitur liderë të ardhshëm dhe kontribuues të shoqërisë.

8) Përkushtimi për zhvillimin personal dhe profesional: Përkrahje e garantuar për studentët për t’i ndihmuar në zhvillimin e tyre personal dhe profesional, duke përfshirë këshillim karriere dhe mundësi për zhvillim profesional duke i përfshirë edhe mundësitë e punësimit që rezultojnë me formulën e vetdizajnimit të diplomës. Për këto arsye dhe shumë të tjera, zgjedhja e Fakulteteve të Universitetit “Haxhi Zeka” është një zgjedhje e zgjuar për studentët që dëshirojnë një arsim të cilësisë së lartë dhe një përvojë të pasur në rrugën e tyre të zhvillimit personal dhe profesional.

Translate »