fbpx

Dokumentet e Institutit

 

Nr.
Përshkrimi
Data
Dokumenti në gjuhë shqipe
Dokumenti në gjuhë angleze
249
Statuti i Institutit për Shkencë dhe Arte
07.02.2023
09
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës dhe përshkrimi i detyrave të punës në ISHA
01.06.2023
2864
Rregullore për emërim-riemërim dhe procedurat e rekrutimit të personelit në Institutin për Shkencë dhe Arte
03.10.2023
845
Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në ISHA
29.03.2024
869
Kodi për Etikë dhe Integritet i Institutit për Shkencë dhe Arte
03.04.2024
870
Rregullore për Organizimin e Punës së Institutit për Shkencë dhe Arte
03.04.2024

 

 

Translate »