fbpx

Vendime e Institutit

Nr.

Përshkrimi

Data

Dokumenti

10

Vendim i Këshillit Drejtues i ISHA- Suada Ajdarpasic emërohet Drejtor i Institutit për Shkencë dhe Arte në UHZ

01.06.2023

Shkarko

03

Vendim i ISHA- Themelohet komisioni për hartimin e Rregullores për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës në ISHA

01.03.2023

Shkarko

249

Vendimi për miratimin e Statutit të Inistitutit për Shkencë dhe Arte

07.02.2023

Shkarko

1874

Themelohet Komisioni për Institutin për Shkencë dhe Arte në UHZ

29.07.2022

Shkarko

 

 

 

 

 

 

Translate »