fbpx

Vendimet e Institutit për Shkencë dhe Arte

Nr.
Përshkrimi
Data
Shqipë
16
Themelohet komisioni për hartimin e rregullores për angazhimin e bahskëpuntorëve
të jashtëm në ISHA të UHZ
19.07.2023
14
Vendim i KSH- Themelohet komisioni për hartimin e Kodit të Etikës të ISHA-së
19.07.2023
13
Vendim i KD-së_Themelohet komisioni për hartimin e Rregullores së punës të ISHA-së
19.07.2023
11
Vendim i KSH_Themelohet Komisioni për hartimin e rregullores për emërim-riemërim dhe procedurat e rekrutimit të personelit në ISHA
05.06.2023
10
Vendim i Këshillit Drejtues i ISHA- Suada Ajdarpasic emërohet Drejtor i Institutit për Shkencë dhe Arte në UHZ
01.06.2023
03
Vendim i ISHA- Themelohet komisioni për hartimin e Rregullores për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës në ISHA
01.03.2023
380
Vendim i Senatit për Themelimin e Njësive të Institutit nëpër Njësi Akademike të UHZ-së
22.02.2023
378
Vendim i Senatit për Themelimin e Këshillit shkencor
22.02.2023
377
Vendim i Senatit për themelimin e Këshillit Drejtues të Institutit për shkencë dhe arte
22.02.2023
249
Vendimi për miratimin e Statutit të Inistitutit për Shkencë dhe Arte
07.02.2023
1874
Themelohet Komisioni për Institutin për Shkencë dhe Arte në UHZ
29.07.2022
Translate »