fbpx

Vendimet e Institutit për Shkencë dhe Arte

Nr. Përshkrimi Data Dokumenti
14 Vendim i KSH- Themelohet komisioni për hartimin e Kodit të Etikës të ISHA-së 19.07.2023

Shkarko

 

13 Vendim i KD-së_Themelohet komisioni për hartimin e Rregullores së punës të ISHA-së 19.07.2023 Shkarko
11 Vendim i KSH_Themelohet Komisioni për hartimin e rregullores për emërim-riemërim dhe procedurat e rekrutimit të personelit në ISHA 05.06.2023 Shkarko
10 Vendim i Këshillit Drejtues i ISHA- Suada Ajdarpasic emërohet Drejtor i Institutit për Shkencë dhe Arte në UHZ 01.06.2023 Shkarko
03 Vendim i ISHA- Themelohet komisioni për hartimin e Rregullores për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës në ISHA 01.03.2023 Shkarko
380 Vendim i Senatit për Themelimin e Njësive të Institutit nëpër Njësi Akademike të UHZ-së 22.02.2023 Shkarko
378 Vendim i Senatit për Themelimin e Këshillit shkencor 22.02.2023 Shkarko
377 Vendim i Senatit për themelimin e Këshillit Drejtues të Institutit për shkencë dhe arte 22.02.2023 Shkarko
249 Vendimi për miratimin e Statutit të Inistitutit për Shkencë dhe Arte 07.02.2023 Shkarko
1874 Themelohet Komisioni për Institutin për Shkencë dhe Arte në UHZ 29.07.2022 Shkarko
     
Translate »