Shaban Kelmendi

Mirëmbajtës i Oborrit dhe nxemjes qendrore