fbpx

Edukim Artistik në Intrumente Frymore

Programi i studimit për Edukim Artistik në Instrumente Frymore – bachelor (2014-2017)  

Viti i parë –  Semestri i parë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
2+0
2
O
4.
2+0
3
O
5.
1+0
2
O
6.
2+0
4
O
7.
4+0
4
O
8.
Pedagogji në instrumentet frymore 1 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo
1+0
1
O
9.
2+0
1
O
10.
2+0
2
O
11.
2+0
1
Z
12.
Etnomuzikologji 1
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i parë – Semestri i dytë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
1+0
4
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
3
O
6.
1+0
2
O
7.
2+0
4
O
8.
4+0
4
O
9.
Pedagogji në instrumentet frymore 2 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo
1+0
1
O
10.
2+0
1
O
11.
2+0
1
Z
12.
Etnomuzikologji 2
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

 

Viti i dytë – Semestri i tretë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë III / Klarinet III / Fagot III / Saksofon III /Trumpet III / Obo III
2+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
2+0
2
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
3
O
6.
1+0
2
O
7.
2+0
4
O
8.
4+0
4
O
9.
2+0
1
O
10.
2+0
1
O
11.
Gjuhë italiane 1
2+0
1
Z
12.
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i dytë – Semestri i katërt

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë IV / Klarinet IV / Fagot IV / Saksofon IV /Trumpet IV / Obo IV
1+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
1+0
2
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
2
O
6.
2+0
3
O
7.
1+0
2
O
8.
2+0
4
O
9.
4+0
4
O
10.
Vështirësi orekestrale 1 Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo
1+0
1
O
11.
2+0
1
O
12.
Gjuhë italiane 1
2+0
1
Z
13.
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i tretë – Semestri i pestë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë V / Klarinet V / Fagot V / Saksofon V /Trumpet V / Obo V
4+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
2+0
4
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
4
O
6.
4+0
4
O
7.
1+0
3
O
8.
2+0
2
O
9.
Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 1
2+0
1
Z
10.
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i tretë – Semestri i gjashtë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë VI / Klarinet VI / Fagot VI / Saksofon VI /Trumpet VI / Obo VI
2+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
2+0
2
O
4.
2+0
4
O
5.
2+0
2
O
6.
2+0
4
O
7.
4+0
4
O
8.
1+0
1
O
9.
2+0
2
O
10.
Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 2
2+0
1
Z
10.
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i katërt – Semestri i shtattë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë VII / Klarinet VII / Fagot VII / Saksofon VII /Trumpet VII / Obo VII
4+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
Diploma (koncert)
3+0
6
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
4
O
6.
4+0
4
O
7.
Bazat e menaxhimit të projekteve 1
2+0
1
O
8.
2+0
1
Z
9.
Praktikë me trupa profesionale 1
2+0
1
Z
10.
Big-band 1
2+0
1
Z
TOTALI
20
30

Viti i katërt – Semestri i tetë

NR.
LËNDA
ORË (L-U)
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Flautë VIII / Klarinet VIII / Fagot VIII / Saksofon VIII /Trumpet VIII / Obo VIII
4+0
6
O
2.
1+0
4
O
3.
Diploma (recital)
3+0
6
O
4.
2+0
2
O
5.
2+0
4
O
6.
4+0
4
O
7.
Bazat e menaxhimit të projekteve 2
2+0
1
O
8.
2+0
1
Z
9.
Praktikë me trupa profesionale 2
2+0
1
Z
10.
Big-band 2
2+0
1
Z
TOTALI
20
30
Translate »