fbpx

Vendimet e Fakultetit të Arteve

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Lista e stafit akademik të angazhuar sipas konkursit dhe marrëveshjeve ndërmjet universiteteve
2106
30.10.2020
032-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temes se diplomes për studenten Ilirjeta KelmendI-H.Nimani
 
 
075-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Arlind Qallopeku-Pjesa e dyte-H.NIMANI
 
 
098-Vendim për formimin e komisionit për organizimin e javes artistike studentore -H.Nimani
 
 
176-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studenten Vlera Gashi-H.Nimani
 
 
177-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Doan Mulla-H.Nimani
 
 
178- Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Januz Shala -H.Nimani
 
 
276 – Vendim per emerimin e komisinit per Diplomim ,per studenten Shkurte Luma
 
 
277 – Vendim per emerimin e komisionit per Diplomim , per studenten Lirie Jasharaj
 
 
278 – Vendim per emertimin e komisionit per Diplomim per studenten Antigona Dragaj
 
 
279 – Vendim per emerimin e komisinot per Diplomim, per studenten Hadije Dragaj
 
 
311 – Vendimi per emerimin e komisionit per diplomim e studentin Kosovar Arifaj
 
 
312 – Vendimi per emerimin e komisionit per diplomimin e studentit Rexhep Karaqi
 
 
313 – Vendimi per emerimin e komisinot per diplomimin e studentit Frederik Gjokaj
 
 
431-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temës së diplomes për studenten Eirsa Koshi-H.Nimani (1)
 
 
446-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temës së diplomes për studentin Bardhec Hajdaraj-H.Nimani (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Përshkrimi i vendimit
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Translate »