Vendimet e Fakultetit të Arteve

Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Lista e stafit akademik të angazhuar sipas konkursit dhe marrëveshjeve ndërmjet universiteteve 2106 30.10.2020 Donwload
       
       
       
       
       
       
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.