fbpx

Vendimet e Fakultetit të Arteve

Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Lista e stafit akademik të angazhuar sipas konkursit dhe marrëveshjeve ndërmjet universiteteve 2106 30.10.2020 Donwload
032-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temes se diplomes për studenten Ilirjeta KelmendI-H.Nimani     Download
075-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Arlind Qallopeku-Pjesa e dyte-H.NIMANI     Download
098-Vendim për formimin e komisionit për organizimin e javes artistike studentore -H.Nimani     Download
176-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studenten Vlera Gashi-H.Nimani     Download
177-Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Doan Mulla-H.Nimani     Download
178- Vendim për emerimin e komisionit per diplomim per studentin Januz Shala -H.Nimani     Download
276 – Vendim per emerimin e komisinit per Diplomim ,per studenten Shkurte Luma     Download
277 – Vendim per emerimin e komisionit per Diplomim , per studenten Lirie Jasharaj     Download
278 – Vendim per emertimin e komisionit per Diplomim per studenten Antigona Dragaj     Download
279 – Vendim per emerimin e komisinot per Diplomim, per studenten Hadije Dragaj     Download
311 – Vendimi per emerimin e komisionit per diplomim e studentin Kosovar Arifaj     Download
312 – Vendimi per emerimin e komisionit per diplomimin e studentit Rexhep Karaqi     Download
313 – Vendimi per emerimin e komisinot per diplomimin e studentit Frederik Gjokaj     Download
431-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temës së diplomes për studenten Eirsa Koshi-H.Nimani (1)     Download
446-Vendim për formimin e komisionit për mbrojtjen e temës së diplomes për studentin Bardhec Hajdaraj-H.Nimani (1)     Download
       
       
       
       
       

 

Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Translate »