fbpx

Rezultatet e kolokviumeve EAIF

Rezultatet e kolokviumeve për vitin akademik 2019

Viti I

Semestri i parë
Semestri i dytë

Viti II

Semestri i tretë
Semestri i katërt

Viti III

Semestri i pestë
Semestri i gjashtë

Viti IV

Semestri i shtatë
Semestri i tetë

Translate »