fbpx

Statistikat per student te regjistruar

Emri
Viti
Download
Raporti per noten mesatare
2020-21
Raporti per noten mesatare
2021-22
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2013-14
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2014-15
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2015-16
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2016-17
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2017-18
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2018-19
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2019-20
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2020-21
Raporti per noten mesatare te pergjitshme
2021-22
Statistikat per studentet e regjistruar dhe te diplomuar
2021-22
Translate »