fbpx

Trupa Këshilldhënëse e Fakultetit

Rreze KASTRATI
Kryesuese
rreze.kastrati@gmail.com
CV
Drejtor i Shkollës së Muzikës “Halit Kasapoll” në Pejë
FAIK ZEKAJ
zv. Kryesues
faik.zekaj@rks-gov.net
CV
Zëdhënës i Komunës at Komuna Pejës, Zyra e Kryetarit
Besim Avdimetaj
Anëtar
besim.avdimetaj@rks-gov.net
CV
Inspektor i Arsimit të Lartë në MASHT
DARDAN SELIMAJ
Member
dardanselimaj@gmail.com
CV
ENGELBERT ZEFAJ
Anëtar
engelberti@gmail.com
CV
Profesor
Gentian Lluka
Anëtar
gent.lluka@telegrafi.com
CV
Drejtor i portalit Telegrafi.com
Jehona Shyti
Anëtar
jehona.shyti@rks-gov.net
CV
Drejtor i Kulturës në MKRS
Jeta Dida Bujari
Anëtar
jetadida@gmail.com
CV
Drejtor i Shkollës të ulët dhe të Mesme të  Muzikës “Prenk Jakova”, Prishtinë
Kaltrina Ajeti
Anëtar
kajeti.ikmk@gmail.com,
CV
Drejtor Ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Media dhe Komunikim
Naser Gega
Anëtar
naser.gega@rks-gov.net
CV
Drejtor i Arsimit në Komunën e Pejës
Pëllumb Vula
Anëtar
pellumb.vula@yahoo.com
CV
Drejtor i Shkollës së Ulët dhe të Mesme “Prenk Jakova” Gjakovë
Rifat Zymberi
Anëtar
CV
Folklorist
Syzana Baja
Anëtar
s.baja@solidar-suisse-kos.org
CV
Solidar SWISS
VETON MUJAJ
Member
veton.mujaj@syriivizionit.org
CV
Vullnet Sanaja
Member
vullnetsanaja@anibar.com
CV

Translate »