fbpx

EDUKIM MUZIKOR MASTER 2022-2027

PROGRAMI:  EDUKIM MUZIKOR/MASTER 2022/2027

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti i parë – Semestri i parë
Nr. Obl./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Pedagogjia Muzikore 2+2 7
2. O Dirigjim Koral 2+0 6
3. O Metodikë e Solfezhit 2+0 6
4. O Metoda e hulumtimit shkencor 2+0 6
5. Z Njohja mbi Instrumentariumin e ORF-it 2+0 5
6. Z Piano 2+0 5
7. Z Psikologji 2+0 5
8. Z Hulumtime Etnomuzikologjike 2+0 5
Totali 8+2 30

Vërejtje: Studenti  e zgjedh një  nga lëndët zgjedhore

Viti i parë – Semestri i dytë
Nr. Obl./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1.

O

Tema e Diplomës 2+0 11
2.

O

Harmonia Bashkëkohore 2+2 7
3.   O Analizë e Veprave Muzikore 2+0 7
4. Z Shkrim Akademik 2+0 5
5.   Z   Pedagogji Andragogji 2+0 5
Totali 8+2 30

Vërejtje: Studenti e zgjedh një  nga lëndët zgjedhore

Translate »