fbpx

EDUKIM MUZIKOR MASTER 2019-2022

Programi i studimit Edukim Muzikor MA 2019-2022

Viti I
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Pedagogji Muzikore   4 2 8
2. O Harmoni Bashkëkohore 2 2 6
3. O Dirigjim Koral 2 2 7
4. O Metodikë e Solfezhit 2 2 6
5. Z  Njohje mbi Instrumentet e Orf-it 2 0 3
6. Z  Psikologji 2 0 3
7. Z Hulumtime Etnomuzikologjike 2 0 3
8. Z Piano 2 0 3
Gjithsej: 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një  nga lëndët zgjedhore
Viti I
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Tema e Diplomës 2 0 20
2. O Analizë e Veprave Muzikore 2 0 6
3. Z Shkrim Akademik 2 2 4
4. Z Pedagogji dhe Andragogji 2 0 4
Gjithsej: 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një  nga lëndët zgjedhore

 

Translate »