fbpx

E Drejta Ndërkombetare dhe Evropiane LLM 2022-2025

Programi i studimit E Drejta Ndërkombetare dhe Evropiane LLM 

Përshkrim i shkurtër i programit

Plani mësimor 2022-2025

VITI -I- (VITI I PARË)
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O E Drejta Ndërkombëtare: Detyrat dhe Përgjegjësitë 2 1 5
2. O E Drejta Ndërkombëtare dhe Praktika Gjyqësore 2 1 5
3. O Marrëdhëniet e Jashtme të Bashkimit Evropian 2 1 5
Zgjedhore 2 nga 4
1. Z E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Mjedisit 2 1 5
2. Z E Drejta Evropiane e Punës dhe Politika Sociale 2 1 4
3. Z Dizajni dhe Metodat Kërkimore për Juristët 2 2 4
4. Z E Drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare e Migracionit 2 2 4
Semestri II
1. O E Drejta Kushtetuese Evropiane për të Drejtat e Njeriut 2 1 5
2. O E Drejta Evropiane e Tregut të Brendshëm 2 2 5
3. O E Drejta Evropiane e Konkurrencës 2 1 5
4. O Tema Master 14
Zgjedhore 2 nga 4
1. Z Gjykata e Drejtësisë e Unionit Evropian: Praktika Gjyqësore 2 1 4
2. Z E Drejta e Pronësisë Intelektuale dhe Teknologjia 2 1 4
3. Z Globalizimi i Kartelave 2 1 4
4. ;Z E Drejta Evropiane Administrative 2 1 4
Totali: 60
Translate »