fbpx

Composition of the Council

Në bazë të nenit 42, 47, 48, të statutit të Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, nenit 7 të Rregullores për Sistemin e Sigurimit të Cilësisë në UHZ, ref. nr. 319/20, të datës 13.02.2020, Senati i UHZ-së, në mbledhjen e mbajtur me datë 18.02.2020, ka nxjerrë vendim për themelimin e Këshillit të Menaxhimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin “Haxhi Zeka”, me këtë përbërje:

Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku – Head of QEMC
ibish.mazreku@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Edmond Beqiri – Member
edmond.beqiri@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Albona Shala – Member
albona.shala@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Gjylbehare Murati – Member
gjylbehare.murati@unhz.eu

Prof. Asoc. Mr. Dardane Nallbani – Member
dardane.nallbani@unhz.eu

MSc. Gentiana Kastrati – Member
gentiana.kastrati@unhz.eu

Luan Lulaj – Member
luan.lulaj@unhz.eu

Blendrit Miftari – Member/Student
blendrit.miftari@unhz.eu

Etnik Hajdaraj – Member/Student
etnik.hajdaraj@student.unhz.eu

Translate »