Stafi Akademik i angazhuar

FAKULTETI I ARTEVE

BASHKËPUNTORËT E JASHTËM PËR LIGJERATA DHE USHTRIME TË ANGAZHUAR PËR VITIN AKADEMIK 2021/22


Prof. i rregullt. Valton Beqiri
Prof. i rregullt Arben Basha
Prof. i rregullt Bujar Sykja
Prof. asoc. dr. Behxhet Gaxhiqi
Prof. asoc. dr. Dashamir Bërxulli
Prof. asoc. dr. Sokol Saraqi
Prof. asoc. mr. Xhevdet Sahatxhija
Prof. asoc. ma. Zana Badivuku Basha
Prof. ass. ma. Drinor Zymberi
Prof. ass. dr. Bajram Çupi
Ma. Adelina Paloja
Ma. sc. Besart Shala