Stafi akademik i angazhuar

FAKULTETI I BIZNESIT

BASHKËPUNTORET E JASHTËM PËR LIGJERATA DHE USHTRIME TË ANGAZHUAR PËR SEMESTRIN DIMËRORË TË VITIT AKADEMIK 2021/22

Prof. dr. Berim Ramosaj
Prof. asoc. dr. Zija Zimeri
Prof. dr. Elez Osmani
Prof. dr. Gjorgjo Mancheski
Prof. dr. Rrustem Asllanaj
Prof. dr. Cvetko Andreeski
Prof. dr. Sead Resic
Prof. asoc. dr. Sadri Alia
Prof. asoc. dr. Fitim Dehari
Prof. asoc. dr. Fatos Ukaj
Prof. ass. dr. Shqipe Husaj
Prof. ass. dr. Nagip Skenderi
Prof. ass. dr. Zirije Hasani
Prof. ass. dr. Ylber Januzaj
Dr. sc. Elmedina Bajgora
Dr. sc. Emin Neziraj
Dr. sc. Driton Sylqa
Dr. sc. Shkendije Demalijaj
Msc. Vivianit Fejzaj
Msc. Jahja Lataj
Msc. Armend Mehmetaj
Mr. sc. Shpend Shabani
Mr. sc. Elmi Shabani