Lajmerim për ligjeratat në gjuhën angleze

Lajmerohen studentet e vitit te pare te fakultetit Juridik se ligjeratat ne lenden Gjuhe Angleze I nuk do te mbahen kete jave.

Translate »