fbpx

Regji Filmi dhe TV

Programi i studimit në departamentin Regji filmi dhe tv (2015-2018)
Viti I
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit I 2 1 6
2. O Historia e filmit I 2 0 2
3. O Montazh I filmit I 2 0 2
4. O Skenar I filmit I 2 0 4
5. O Fotografi I 2 0 2
6. O Regji e teatrit I 2 0 4
7. O Muzikë filmi I 2 0 4
8. O Gjuhë angleze I 2 0 2
9. O Aktrim para kameres I 2 0 2
10. Z Forma dhe formësimi I 1 0 2
11. Z Sociologji I 1 0 2
   Gjithsenjt: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 
Viti I
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit II 2 1 6
2. O Historia e filmit II 2 0 2
3. O Montazh I filmit II 2 0 2
4. O Skenar I filmit II 2 0 4
5. O Fotografi II 2 0 2
6. O Regji e teatrit II 2 0 4
7. O Muzikë filmi II 2 0 4
8. O Gjuhë angleze II 2 0 2
9. O Aktrim para kameres II 2 0 2
10. Z Forma dhe formësimi II 1 0 2
11. Z Sociologji II 1 0 2
   Gjithsenjt: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 
Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit III 2 2 6
2. O Historia e filmit III 2 0 2
3. O Montazh I filmit III 2 0 2
4. O Skenar I filmit III 2 0 4
5. O Kamerë I 2 0 3
6. O Regji e teatrit III 2 0 4
7. O Muzikë filmi III 2 0 4
8. O Aktrim para kameres III 2 0 3
9. Z Art figurativ I 2 0 2
10. Z Gjuhë angleze III 2 0 2
  Gjithsejtë: 18 2 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit IV 2 2 6
2. O Historia e filmit IV 2 0 2
3. O Montazh I filmit IV 2 0 2
4. O Skenar I filmit IV 2 0 4
5. O Kamerë II 2 0 3
6. O Regji e teatrit IV 2 0 4
7. O Muzikë filmi IV 2 0 4
8. O Aktrim para kameres IV 2 0 3
9. Z Art figurativ II 2 0 2
10. Z Gjuhë angleze IV 2 0 2
  Gjithsejtë: 18 2 30
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit V 4 2 7
2. O Film dokumentar I 2 0 4
3. O Montazh I filmit V 2 2 4
4. O Skenar I filmit  V 2 0 4
5. O Kamerë III 2 0 4
6. O Tv Regji I 2 0 4
7. Z Dramaturgji I 2 0 3
8. Z Dikcion I 2 0 3
  Gjithsejtë: 18 2 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit VI 4 2 7
2. O Film dokumentar II 2 0 4
3. O Montazh I filmit VI 2 2 4
4. O Skenar I filmit  VI 2 0 4
5. O Kamerë IV 2 0 4
6. O Tv Regji II 2 0 4
7. Z Dramaturgji II 2 0 3
8. Z Dikcion II 2 0 3
  Gjithsejtë: 18 2 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 
Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit VII 6 2 6
2. O Estetikë e filmit I 2 0 4
3. O Teori e filmit I 2 0 4
4. O Puna me mentor 2 2 8
5. O Praktikë regjisoriale I 2 2 8
  Gjithsejtë: 16 4 30
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Regji e filmit VIII 6 2 6
2. O Estetikë e filmit II 2 0 4
3. O Teori e filmit II 2 0 4
4. O Puna me mentor 2 2 8
5. O Praktikë regjisoriale II 2 2 8
   Gjithsejtë: 16 4 30
Translate »