fbpx

Master u Menadžmentu biznisa

Master u Menadžmentu biznisa

Profili: 

  1. Menadžment biznisa,
  2. Banke i Finansije,
  3. Kontrola i Revizija.

Prva godina zajednička

 

Prva godina – Prvi semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Kvalitativne metode u naučnom istraživanju* 3+2 6
2. O Napredna menadžerska ekonomija * 3+2 6
3. O Savremene teorije organizacije 3+2 6
4. O Napredno finansijsko upravljanje* 3+2 6
5. I Međunarodni ugovori u poslovanju 3+2 6
6. I Napredno upravljanje bankama** 3+2 6
7. I Napredna revizija ** 3+2 6
Ukupno 15+10 30
Prva godina – Drugi semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Kvantitativne metode i tehnike u naučnom istraživanju* 3+2 6
2. O Napredno strateško upravljanje 3+2 6
3. O Upravljanje informacionim sistemima 3+2 6
4. O Međunarodno poslovno okruženje 3+2 6
5. I Marketing za menadžere 3+2 6
6. I Upravljanje kvalitetom 3+2 6
7. I Napredno finansijsko računovodstvo 3+2 6
8. I Računovodstvo troškova 3+2 6
Ukupno 15+10 30
 

Profil: Menadžment biznisa

Preduslov: Ne postoje posebni preduslovi za nastavak ovog programskog profila, osim onih utvrđenih po Statutu

 

Druga godina – Treći semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Preduzetništvo i inovacije 3+2 6
2. O Upravljanje projektima EU 3+3 6
3. O Spajanje i kupovina biznisa 3+2 6
4. O Etika u biznisu 3+2 6
5. I Liderstvo i odlučivanje 3+2 6
6. I Ponašanje potrošača 3+2 6
Ukupno 15+10 30
 

 

1

 

Profil: Banke i Finansije

Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, mora se steći najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*”

 

Druga godina – Treći semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Upravljanje finansijskim institucijama * 3+2 6
2. O Napredne korporativne finansije* 3+2 6
3. O Investicije i upravljanje portfolijom* 3+2 6
4. O Međunarodne finansije* 3+2 6
5. I Digitalne finansije* 3+2 6
6. I Finansije osiguranja 3+2 6
Ukupno 15+10 30
 

 

Profil: Kontrola i Revizija

Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, mora se steći najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*” ili “**”

 

Druga godina – Treći semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Korporativno upravljanje** 3+2 6
2. O Strateško upravljanje troškovima** 3+2 6
3. O Međunarodni računovodstveni standardi i finansijsko izvještavanje** 3+2 6
4. O Procjena i kontrola rizika u korporacijama** 3+2 6
5. I Zakoni i porezi u poslovanju** 3+2 6
6. I Revizija performansi** 3+2 6
Ukupno 15+10 30
Druga godina – Četvrti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Diplomski rad 30
Ukupno 30

 

Napomena: Predmeti ili profili koji su preduslov (ili zahtijevaju preduslov) označeni su oznakama “*” i “**”

 

 

Translate »