fbpx

Kontabilitet dhe financa – Master

Programi i studimit – Kontabilitet dhe Financa – Master

Viti i parë – Semestri i parë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
4+2
10
O
2.
4+2
10
O
3.
4+2
10
Z
4.
4+2
10
Z
 
TOTALI
20
30
 

Studentët duhet të përcaktohen për njërën nga lendët zgjedhore

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
3+2
8
O
2.
3+2
8
O
3.
3+2
7
O
4.
3+2
7
O
 
TOTALI
20
30
 

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
3+2
8
O
2.
3+2
8
O
3.
3+2
7
O
Lëndë zgjedhore
TOTALI
20
30

Lëndët zgjedhore – zgjedhet vetëm një lëndë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
3+2
7
Z
2.
3+2
7
Z
3.
3+2
7
Z
4.
3+2
7
Z
5.
3+2
7
Z

Viti i dytë – Semestri i katërt

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Tema e masterit
/
30
O
 
Total
20
30
 

 

 

Translate »