fbpx

Edukim në Muzikë 2021-2024

Programi : Edukim në Muzikë (2021-2024)

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti i parë
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Teori muzike 2 1 5
2. O Bazat e Solfezhit I 2 2 5
3. O Piano obligative I 1 0 3
4. O Instumentariumi i Orfit I 2 0 4
5. O Njohje instrumentesh muzikore I 2 0 4
6. O Këndim koral I 4 0 4
7. O Bazat e Psikologjisë 2 0 3
8. Z Instrument

i dytë I

Flaut I

Klarinetë I

Solokëndim I

1 0 1
9. Z Koorepetim I 1 0 1
10 Z Teknik vokale I 2 0 2
11. Z Gjuhë angleze I 2 0 2
12.

 

Z

 

Teknologji informative I 2 0 2
Gjithsej: 17 3 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive.
Viti i parë
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Bazat e Harmonisë 2 1 5
2. O Bazat e Solfezhit II 2 2 5
3. O Piano obligative II 1 0 3
4. O Instumentariumi i Orfit II 2 0 4
5. O Njohje instrumentesh muzikore II 2 0 4
6. O Këndim koral II 4 0 4
7. O Bazat e pedagogjisë së përgjithshme 2 0 3
8. Z Instrumenti i dytë II Flaut II

Klarinetë II

Solokëndim II

1 0 Z
9. Z Koorepetim II 1 0 1
10 Z Teknike vokale II 2 0 2
11. Z Gjuhë angleze II 2 0 2
12. Z Teknologji informative II 2 0 2
Gjithsej: 23 3 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive.
Viti i dytë
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Harmoni I 2 1 5
2. O Solfezh I 2 0 4
3. O Piano Obligative III 1 0 3
4. O Histori Muzike I 2 0 3
5. O Këndim koral III 4 0 4
6. O Forma muzikore I 2 0 4
7. O Dirigjim Koral I 2 0 5
8. Z Instrumenti i dytë III Flaut III

Klarinetë III

Solokëndim III

1 0 Z
9. Z Koorepetim III 1 0 1
10 Z Folklor I 2 0 2
Gjithsej: 17 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive.
Viti i dytë
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Harmoni II 2 1 5
2. O Solfezh II 2 0 4
3. O Piano Obligative IV 1 0 3
4. O Histori Muzike II 2 0 3
5. O Këndim koral IV 4 0 4
6. O Forma muzikore II 2 0 4
7. O Dirigjim Koral II 2 0 5
8. Z Instrumenti i dytë IV Flaut IV

Klarinetë IV

Solokëndim IV

1 0 1
9. Z Koorepetim IV 1 0 1
10 Z Folklor II 2 0 2
Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive.
Viti i tretë
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Harmoni III 2 1 4
2. O Solfezh III 2 0 4
3. O Piano Obligative V 1 0 3
4. O Dirigjim Koral III 2 0 4
5. O Forma muzikore III 2 0 4
6. O Këndim koral V 4 0 3
7. O Histori Muzike III 2 0 3
8. O Aranzhim I 2 0 3
9. Z Sociologji e artit 2 0 2
10. Z Inxhinieri akustike I 2 0 2
11. Z Menaxhim i eventeve muzikore I 2 0 2
12. Z Jazz 1 2 0 2
Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti i tretë
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Analizë Harmonike 2 0 5
2. O Solfezh IV 2 0 5
3. O Piano Obligative VI 1 0 3
4. O Forma muzikore IV 2 0 3
5. O Dirigjim Koral IV 2 1 3
6. O Këndim koral VI 4 0 3
7. O Aranzhim   II 2 0 3
8. O Histori Muzike kombëtare 2 0 3
9. Z Inzhineri akustike II 2 0 2
10. Z Menaxhim i eventeve muzikore II 2 0 2
11. Z. Jazz 2 2 0 2
Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti i katërt
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Pedagogjia e mësimit të muzikës (praktikë

pedagogjike) I

2 1 5
2. O Metodika dhe

praktika  e  Solfezhit

2 1 5
3. O Polifoni I 2 1 5
4. O Bazat e orkestrimit I 2 1 5
5. O Metodologjia e zhvillimeve kërkimore 2 0 4
6. O Këndim koral VII 4 0 3
7. Z Lexim Partiturash I 2 0 3
8. Z Analizë e stileve

muzikore I

2 0 3
9. Z Etnomuzikologji I 2 0 3
10. Z Estetika Muzikore 1 2 0 3
Gjithsej: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti i katërt
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim Diplome 6 0 8
2. O Pedagogjia e mësimit të muzikës

(praktikë pedagogjike) II

2 1 6
3. O Metodika dhe praktika e  teorisë muzikore 2 2 5
4. O Polifoni II 2 1 4
5. O Bazat e orkestrimit II 2 0 4
6. Z Lexim Partiturash II 2 0 3
7. Z Këndim koral VIII 2 0 3
8. Z Analizë e stileve muzikore II 2 0 3
9. Z Menaxhim i eventeve muzikore II 2 0 3
10. Z Etnomuzikologji II 2 0 3
11. Z Estetika Muzikore 2 2 0 3
Gjithsej: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

 

Translate »