fbpx

Cooperation With Other Institutions

List of cooperation agreements with other Institutions

Nr.

Institucioni

Vendi

Website

1.

Asociacioni i Bibliotekave Elektronike të Kosovës

Prishtinë

 

2.

QBMK “Xheladin Deda”

Pejë

 

3.

Biblioteka Kombëtare e Kosovë (Pjetër Bogdani)

Prishtinë

4.

Telekomi I Kosovës

Prishtinë

 

5.

Ministrisa e Zhvillimit Ekonomik (Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë)

Prishtinë

 

6.

American Advising Center – Testi I gjuhes angleze

Prishtinë

7.

Gurman 1 J.D.O.O

Kroaci

 

8.

S.T.A (Country Master Distributor for ETS)

Prishtinë

9.

KOORDINATORIT NACIONAL PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

 

 
 

10.

Komuna e Rozhajës

Rozhajë

 

11.

Shoqata e Miqesise Franko-Shqiptare

Francë

 

12.

Rrjeti I Edukatoreve Bashkemoshatare-PEN

Prishtinë

 

13.

Komunen e Pejës

Pejë

14.

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror

Prishtinë

15.

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A – KEDS

Prishtinë

16.

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SHKÇAK

Prishtinë

17.

Rritja e punësimit për të rinj-Projekti EYE

Prishtinë

 

18.

Ministrinë e Forcës së Sigurisë në Kosovë

Prishtinë

1.

Elkos Group

Pejë

18.

Agjencia për Ndihmë Juridike

Pejë

19.

Kompania “AYT CAREER” dhe9“ALBA BERISHA CONSULTING”

Turqi dhe Prishtinë

 

20.

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

Kosovë

 

22.

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH-Programit të Migracionit për Zhvillim/Qendrës Informative Gjermane për Migracion, Aftësim Profesional dhe Karrierë dhe GIZ

Prishtinë

 

23.

OJQ “Open Data Kosovo” (ODK)

Prishtinë

 
Translate »