Studentët e Fakultetit të Menaxhmentit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis vizituan Mullirin e Haxhi Zekës në Pejë.Vizita është realizuar në kuadër të aktiviteteve të Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe kishte për qëllim që studentët të merrnin më shumë informacione rreth rëndësisë historike e turistike që ka ky mulli si dhe të dhënat për këtë mulli si destinacion turistik nga vizitorët nga vendi dhe të huajt. Gjithashtu studentët patën mundësin që të informohen edhe rreth aktiviteteteve  të OJQ ERA GROUP.

Please follow and like us: