Pyetësor për studentët e lindur nga viti 1995 deri në vitin 2000

Pyetësor për studentët e lindur nga viti 1995 deri në vitin 2000

Ju lutemi gjeni kohën për të plotësuar këtë pyetësor i cili fokusohet në sfidat politike, sociale dhe ekonomike me të cilat të rinjtë përballen.

Informata më të hollësishme rreth pyetësorit gjeni në fotot e bashkëngjitura.

Kliko këtu për të plotësuar Pyetsorin

Translate »