fbpx
U mbajt mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues

U mbajt mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues

U mbajt mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues

Në këtë takim ishin të pranishëm anëtarët e rinjë të KD-së, ku pas votimit unanim u zgjodh Kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc.Dr. Ramë Likaj, zëvendës kryesues Prof. Asoc.Dr. Avdullah Aliu dhe anëtari i zgjedhur nga MASHT-i, Msc. Haxhi Xhemajli.

Ndërsa, një ndër pikat e rendit të ditës ishte edhe njoftimi i Rektorit të UHZ-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Mrasori për anëtarët e KD-së, me proceset në unviersitet, infrasturkurën, buxhetin dhe projektet e ndryshme ndërkombëtare që po zbatohen.​

Please follow and like us:
Translate »