fbpx
Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullorës nr. 02/2010 për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për pozitat:

  • Asistent i Këshillit Drejtues
  • Zyrtar për Diploma
  • Zyrtar për Arkiv
  • Zyrtar për Çështje Studentore
  • Arkëtare

Njoftimi për Përzgjedhje – Emërim

Në bazë të rekomandimeve të dhëna nga Komisioni i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me qëllim të zbatimit të dispozitave të Ligjit nr. 03/L-149, për shërbim civil të Republikës së Kosovës, anulohet konkursi i shpallur me datë 30.07.2015 për pozitën “Drejtor i Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar”.

Njoftimi për Anulim

Translate »