fbpx
KONKURS PLOTËSUES PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2015/2016

KONKURS PLOTËSUES PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2015/2016

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 02.09.2015 miratojë propozimet e njësive akademike, në bazë të vendimit të MASHT-it, me numër protokollit 2153, të datës 30.06.2015, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT PLOTËSUES PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2015/2016

Translate »