fbpx
Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Njoftim për rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullores nr. 02/2010, për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për pozitën:

Zyrtar Ligjor

Njoftim për Përzgjedhje – Emërim

Në bazë të nenit 40, paragrafi 3, të Rregullores nr. 02/2010, për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, bënë njoftimin për të gjithë kandidatët të cilët kanë marrë pjesë në testin e përgjithshëm ( testin me shkrim dhe me gojë ), dhe nuk kanë arritur të sigurojnë më shumë se 60% të maksimumit të pikëve të caktuara. Prandaj bazuar në këtë dhe dispozitat e Rregullores nr. 02/2010, ju njoftojmë që konkursi i shpallur me datë 30.07.2015, është anuluar për pozitën Zyrtar për Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Translate »