fbpx

Statistikat FMTHM

Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

Studimet bachelor

Studentët e pranuar në tri vitet e fundit në MTHM

VITIFEMRAMESHKUJTOTALI
2021314576
20204859107
201847128175
Totali126232358

Të diplomuarit në MTHM

VITIFEMRAMESHKUJTOTALI
2020/2021221941
2019/2020332356
2018/2019342761
Totali8969158

Menaxhim në Turizëm-Gjuhë Boshnjake

Studentët e pranuar në tri vitet e fundit në MTB

VITIFEMRAMESHKUJTOTALI
202161319
202061117
20185510
Totali172946

Të diplomuarit në MTB

VITIFEMRAMESHKUJTOTALI
2020/2021549
2019/2020 11
2018/2019 11
Totali5611
Translate »