fbpx
Parlamenti Studentor takoi Menaxhmentin e UHZ-së

Parlamenti Studentor takoi Menaxhmentin e UHZ-së

Sot në universitetin tonë të respektuar, Rektori Prof. dr. Armand Krasniqi, priti në zyrën e takimeve në Rektorat, përfaqësuesit e Parlamentit studentor dhe organizatave studentore për një takim të rëndësishëm.

Takimi ishte një mundësi e mirë për të diskutuar mbi çështje të ndryshme që i prekin studentët në universitet, siç janë shëndeti dhe mirëqenia, çështjet financiare, oferta e programeve të studimit dhe shërbimeve të kërkimit të punës, si dhe shqyrtimi i mënyrave të përmirësimit të jetës studentore.

Rektori bëri një prezantim të shkurtër të hapat që universiteti po ndërmarrë për të mbështetur rritjen dhe suksesin e studentëve, duke përfshirë investime në infrastrukturë, trajnimin e stafit akademik, dhe ofrimin e programeve të aftësimit të studentëve.

Në pjesën tjetër të takimit, përfaqësuesit e Parlamentit studentor dhe organizatave studentore shprehën shqetësimet e tyre dhe ndanë rekomandime për përmirësimin e jetës studentore. Rektori dëgjoi me kujdes dhe premtuan se do të vazhdojnë të punojnë në bashkëpunim me studentët për të adresuar çështjet e tyre.

Takimi ishte një shembull i mirë i komunikimit dhe bashkëpunimit mes administratës së universitetit dhe studentëve të tij të vlerësuar. Si rezultat i këtij takimi, u arritën disa konsensus dhe strategji të reja që do të ndihmojnë në mbështetjen dhe përmbushjen e nevojave të studentëve në të ardhmen.

Translate »