Njoftim për angazhimin e stafit akademik 2018-2019

Rekomandimet për angazhim të personelit të jashtëm për vitin akademik 2018-2019 në Fakultetin Juridik

Ne këtë link janë të gjitha listat e profesorëve të angazhuar

Please follow and like us: