Njoftim
Njoftohen studentët e vitit të dytë se ligjëratat nga lënda e Politikës Ekonomike shtyhën për javën e ardhëshme, ndërsa kollokfiumi i parë nga lënda Bursa dhe Afarizmi në Bursë mbahet sipas orarit të rregullt nga ora 14.00h.
Me respekt,
Prof. Ass. Dr. Gani Asllani
Translate »