Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokfiumi i dytë në lëndën Hyrje në Statistikë do të mbahet të shtunën me 03.06.2017:

 

Grupi, 1, 2 dhe 3 i ushtrimeve prej orës 12:00 – 13:00 – Salla A5.

 

 

Vërejtje: Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

(Në kolkfium kanë të drejt të hynë të gjithë ata studentë të cilët kanë 40 e më shumë pikë).

 

Suksese

Fjolla Trakaniqi

Please follow and like us: